Δοκιμή αυτονομίας: Η καθημερινότητα με το ηλεκτρικό 208

Δοκιμή αυτονομίας: Η καθημερινότητα με το ηλεκτρικό 208
Σε πιο σβέλτους ρυθμούς το 208 είναι ευχάριστο και κρύβει ικανοποιητικά το βάρος του.

Σε πιο σβέλτους ρυθμούς το 208 είναι ευχάριστο και κρύβει ικανοποιητικά το βάρος του.

Δοκιμή αυτονομίας: Η καθημερινότητα με το ηλεκτρικό 208