Τα καλύτερα C-SUV στο τεστ αποφυγής κινδύνου του AutoΤρίτη

Το νέο Qashqai συνδύασε την αποτελεσματικότητα και τις ασφαλείς αντιδράσεις σε μια οριακή κατάσταση, όπως το Elk Test, με άνεση και περισσή ευκολία χρήσης.

Το νέο Qashqai συνδύασε την αποτελεσματικότητα και τις ασφαλείς αντιδράσεις σε μια οριακή κατάσταση, όπως το Elk Test, με άνεση και περισσή ευκολία χρήσης.