Τα 5 B-SUV με το μικρότερο κόστος ανά 100 χλμ.

Hyundai Kona Electric με μόλις 2,8 ¤/100 χλμ.

Hyundai Kona Electric με μόλις 2,8 ¤/100 χλμ.