Επισκευή μπαταρίας ηλεκτρικού & Plug-in

Επισκευή μπαταρίας ηλεκτρικού & Plug-in
Το πακέτο μπαταριών στο Volvo Plug-in «κάθεται» μεταξύ του εμπρός και πίσω άξονα.

Το πακέτο μπαταριών στο Volvo Plug-in «κάθεται» μεταξύ του εμπρός και πίσω άξονα.