Οδηγούμε: Νέα Mercedes EQB

Γνώριμο το εσωτερικό της EQB. Καλή εργονομία και ποιότητα κατασκευής σχεδόν σε όλη την έκτασή του. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και το MBUX.

Γνώριμο το εσωτερικό της EQB. Καλή εργονομία και ποιότητα κατασκευής σχεδόν σε όλη την έκτασή του. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και το MBUX.

Η 7θέσια διάταξη είναι προαιρετική. Στην πίσω σειρά θα καθίσουν επιβάτες έως και 1,65μ. ύψους.

Η 7θέσια διάταξη είναι προαιρετική. Στην πίσω σειρά θα καθίσουν επιβάτες έως και 1,65μ. ύψους.

Στην 5θέσια έκδοση ο χώρος αποσκευών είναι 495 λίτρα. Σε συνδυασμό με την τετράγωνη διάταξη είναι ο ορισμός του «φορτώστε χωρίς να πονοκεφαλιάζετε».

Στην 5θέσια έκδοση ο χώρος αποσκευών είναι 495 λίτρα. Σε συνδυασμό με την τετράγωνη διάταξη είναι ο ορισμός του «φορτώστε χωρίς να πονοκεφαλιάζετε».