Έχεις αυτόματο; Ποτέ νεκρά στα φανάρια ή όπισθεν ενώ τσουλάς

Δεν αλλάζουμε ποτέ σε «νεκρά» σε φανάρι ή εν κινήσει.

Δεν αλλάζουμε ποτέ σε «νεκρά» σε φανάρι ή εν κινήσει.

Πάντα ακινητοποιούμε το αυτοκίνητο, πριν αλλάξουμε από εμπρός (D) σε όπισθεν (R).

Πάντα ακινητοποιούμε το αυτοκίνητο, πριν αλλάξουμε από εμπρός (D) σε όπισθεν (R).