Πόδι στο συμπλέκτη, ζημιά στο δίσκο | Αδειο ρεζερβουάρ, πας για αντλία

Τα μπρελόκ με πολλά κλειδιά μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητό σας.

Τα μπρελόκ με πολλά κλειδιά μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητό σας.

Σε περίπτωση που έχετε εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμου στο ρεζερβουάρ, η αντλία θα τραβήξει τα πιο βαριά «σκουπίδια» που έχουν κάτσει στον πυθμένα και πιθανότατα θα περάσουν στην μηχανή.

Σε περίπτωση που έχετε εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμου στο ρεζερβουάρ, η αντλία θα τραβήξει τα πιο βαριά «σκουπίδια» που έχουν κάτσει στον πυθμένα και πιθανότατα θα περάσουν στην μηχανή.