Σε περίπτωση που έχετε εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμου στο ρεζερβουάρ, η αντλία θα τραβήξει τα πιο βαριά «σκουπίδια» που έχουν κάτσει στον πυθμένα και πιθανότατα θα περάσουν στην μηχανή.

Σε περίπτωση που έχετε εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμου στο ρεζερβουάρ, η αντλία θα τραβήξει τα πιο βαριά «σκουπίδια» που έχουν κάτσει στον πυθμένα και πιθανότατα θα περάσουν στην μηχανή.