Έμεινες από μπαταρία; Δεν σπρώχνεις αλλά ψάχνεις για καλώδια ή booster

Σε μπαταρίες ανοικτού τύπου μπορείτε να συμπληρώσετε μόνοι σας τα υγρά που λείπουν.

Σε μπαταρίες ανοικτού τύπου μπορείτε να συμπληρώσετε μόνοι σας τα υγρά που λείπουν.