Έμεινες από μπαταρία; Δεν σπρώχνεις αλλά ψάχνεις για καλώδια ή booster

Πριν αγοράσετε καινούρια μπαταρία ακολουθήστε κατά γράμμα τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.

Πριν αγοράσετε καινούρια μπαταρία ακολουθήστε κατά γράμμα τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.