Μετά την ψηφιακή τηλεόραση ήρθε το ψηφιακό ραδιόφωνο!

Τα αυτοκίνητα από το 2020 και έπειτα είναι εφοδιασμένα όλα με δέκτη DAB. Στην χώρα μας δεν υπάρχει πρόβλεψη να εκπέμπουν αποκλειστικά τα κανάλια ψηφιακά και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τα FM.

Τα αυτοκίνητα από το 2020 και έπειτα είναι εφοδιασμένα όλα με δέκτη DAB. Στην χώρα μας δεν υπάρχει πρόβλεψη να εκπέμπουν αποκλειστικά τα κανάλια ψηφιακά και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τα FM.