Σε λιγότερο από ένα χρόνο η νέα McLaren F1!

Η πρώτη McLaren F1 του 1992, παραμένει και σήμερα το ταχύτερο ατμοσφαιρικό μοντέλο παραγωγής με τελική κοντά στα 400 χ.α.ω.!

Η πρώτη McLaren F1 του 1992, παραμένει και σήμερα το ταχύτερο ατμοσφαιρικό μοντέλο παραγωγής με τελική κοντά στα 400 χ.α.ω.!