Μικρά με χώρους μικρομεσαίου

Τα μικρά πλέον κοντράρονται άνετα με τα παλαιότερα μικρομεσαία. Ορισμένα μάλιστα από αυτά, κάνουν και τη διαφορά.

Τα μικρά πλέον κοντράρονται άνετα με τα παλαιότερα μικρομεσαία. Ορισμένα μάλιστα από αυτά, κάνουν και τη διαφορά.

Το Honda Jazz παρουσιάζει πολύ καλά επίπεδα άνεσης.

Το Honda Jazz παρουσιάζει πολύ καλά επίπεδα άνεσης.

Το Corsa είναι ένα μοντέλο που τείνει να κλείσει τα 6 χρόνια ζωής και αυτό είναι αποτυπωμένο στο DNA του, δηλαδή στο πλαίσιο.

Το Corsa είναι ένα μοντέλο που τείνει να κλείσει τα 6 χρόνια ζωής και αυτό είναι αποτυπωμένο στο DNA του, δηλαδή στο πλαίσιο.