Πολυτελές υβριδικό coupe

Το φανάρι πίσω είναι ελαφρώς ανασχεδιασμένο.

Το φανάρι πίσω είναι ελαφρώς ανασχεδιασμένο.