Κάντο να δείχνει σα να το πήρες χθες!

Κάνε το παλιό σου αυτοκίνητο να δείχνει καλύτερα από καινούργιο.

Κάνε το παλιό σου αυτοκίνητο να δείχνει καλύτερα από καινούργιο.