Ξέρεις να οδηγείς αυτόματο;

Στα αυτόματα οχήματα είναι δυνατές και οι χειροκίνητες αλλαγές, οι οποίες γίνονται είτε από τον ίδιο λεβιέ, είτε από μοχλούς στο τιμόνι.

Πόσο καλά ξέρεις να οδηγείς αυτόματο;

Δεν αλλάζουμε ποτέ σε «νεκρά» σε φανάρι ή εν κινήσει