Λάδια 5W-30: Δεν είναι θερμοκρασίες αλλά πόσο ρευστό είναι!

Το λιπαντικό δεν εξασφαλίζει μόνο μείωση των τριβών και κατ` επέκταση αύξηση της απόδοσης του κινητήρα, αλλά αναλαμβάνει τη μεταφορά θερμότητας από τα θερμά στα πιο ψυχρά μέρη του κινητήρα.

Το λιπαντικό δεν εξασφαλίζει μόνο μείωση των τριβών και κατ` επέκταση αύξηση της απόδοσης του κινητήρα, αλλά αναλαμβάνει τη μεταφορά θερμότητας από τα θερμά στα πιο ψυχρά μέρη του κινητήρα.

Με το πέρασμα του καιρού, οι προδιαγραφές των ινστιτούτων γίνονται αυστηρότερες για τους κατασκευαστές λιπαντικών συστημάτων. Δείτε τις ενδείξεις πληρότητας του API από το 1930 μέχρι σήμερα.

Με το πέρασμα του καιρού, οι προδιαγραφές των ινστιτούτων γίνονται αυστηρότερες για τους κατασκευαστές λιπαντικών συστημάτων. Δείτε τις ενδείξεις πληρότητας του API από το 1930 μέχρι σήμερα.