Πόσα σου τρώνε σε βενζίνες & λάστιχα οι «ζαντάρες» που έβαλες;

Όμορφες ζάντες με ακριβά λάστιχα. Ποιoς πληρώνει τη νύφη;

Όμορφες ζάντες με ακριβά λάστιχα. Ποιoς πληρώνει τη νύφη;