Ξέρεις να οδηγάς τουρμπάτο;

Ξέρεις να οδηγάς τουρμπάτο;
Μήπως δεν ξέρεις τα πάντα γύρω από την οδήγηση με τούρμπο;

Μήπως δεν ξέρεις τα πάντα γύρω από την οδήγηση με τούρμπο;