Χιόνια: Ξέρεις τι αλυσίδες να βάλεις;

Εσύ ξέρεις να βάζεις αλυσίδες;

Εσύ ξέρεις να βάζεις αλυσίδες;