Ρετσίνι: Βγάλτο όσο πιο γρήγορα μπορείς με οινόπνευμα & πολλή προσοχή

Ρετσίνι: Βγάλτο όσο πιο γρήγορα μπορείς με οινόπνευμα & πολλή προσοχή
Λεκές από ρετσίνι στο αμάξωμα: πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν προκαλέσει ζημιά.

Λεκές από ρετσίνι στο αμάξωμα: πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν προκαλέσει ζημιά.

Ρετσίνι: Βγάλτο όσο πιο γρήγορα μπορείς με οινόπνευμα & πολλή προσοχή