Πώς λειτουργούν οι τετράχρονοι κινητήρες;

Πώς λειτουργούν οι τετράχρονοι κινητήρες;
Ποιές είναι οι 4 φάσεις λειτουργίας ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης;

Ποιές είναι οι 4 φάσεις λειτουργίας ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης;