Καις λάστιχο ή καις τα λεφτά σου;

Καις λάστιχο ή καις τα λεφτά σου;
Τα σπιναρίσματα αλλά και η γρήγορη οδήγηση σε διάφορες στροφές υπό έντονη πίεση κάνουν τα ελαστικά να φθείρονται πολύ γρήγορα.

Τα σπιναρίσματα αλλά και η γρήγορη οδήγηση σε διάφορες στροφές υπό έντονη πίεση κάνουν τα ελαστικά να φθείρονται πολύ γρήγορα.

Η καλή κατάσταση της ανάρτησης συνδέεται άμεσα με τη φθορά των ελαστικών του αυτοκινήτου μας και κατ` επέκταση με τη συμπεριφορά τους στο δρόμο.

Η καλή κατάσταση της ανάρτησης συνδέεται άμεσα με τη φθορά των ελαστικών του αυτοκινήτου μας και κατ` επέκταση με τη συμπεριφορά τους στο δρόμο.