Πρόσεχε τις νταλίκες!

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν κινούμαστε σε δρόμο μαζί με φορτηγά;

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν κινούμαστε σε δρόμο μαζί με φορτηγά;

Ο άνεμος μπορεί να παρασύρει από την πορεία του ένα όχημα, φαινόμενο που γίνεται εντονότερο όταν προσπερνάμε ένα ογκώδες όχημα.

Ο άνεμος μπορεί να παρασύρει από την πορεία του ένα όχημα, φαινόμενο που γίνεται εντονότερο όταν προσπερνάμε ένα ογκώδες όχημα.

Σύμφωνα με μελέτες τα βαρέα οχήματα είναι 4,6 φορές πιο επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με μελέτες τα βαρέα οχήματα είναι 4,6 φορές πιο επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια.