Πως να οδηγείς σε δρόμο που κυκλοφορούν φορτηγά & νταλίκες

Πως να οδηγείς σε δρόμο που κυκλοφορούν φορτηγά & νταλίκες
Σύμφωνα με μελέτες τα βαρέα οχήματα είναι 4,6 φορές πιο επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με μελέτες τα βαρέα οχήματα είναι 4,6 φορές πιο επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν κινούμαστε σε δρόμο μαζί με φορτηγά;

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν κινούμαστε σε δρόμο μαζί με φορτηγά;