Εμπρός ή πίσω το καινούργιο ζευγάρι λάστιχα;

Όταν έρχεται η ώρα να αλλάξετε λάστιχα, σε ποιον άξονα θα βάλετε τα καινούργια;

Όταν έρχεται η ώρα να αλλάξετε λάστιχα, σε ποιον άξονα θα βάλετε τα καινούργια;