Υποστροφή «βγάζει μούτρα» & υπερστροφή «πάει με τις μπάντες»

Υποστροφή «βγάζει μούτρα» & υπερστροφή «πάει με τις μπάντες»
Στα αυτοκίνητα με κίνηση στους πίσω τροχούς, η υπερστροφή προκαλείται από το απότομο βύθισμα του γκαζιού.

Στα αυτοκίνητα με κίνηση στους πίσω τροχούς, η υπερστροφή προκαλείται από το απότομο βύθισμα του γκαζιού.

Στην υποστροφή το μπροστά μέρος του αυτοκινήτου χάνει την πρόσφυσή του και δεν ακολουθεί την καμπύλη της στροφής.

Στην υποστροφή το μπροστά μέρος του αυτοκινήτου χάνει την πρόσφυσή του και δεν ακολουθεί την καμπύλη της στροφής.