Πλύσιμο, γυάλισμα, κέρωμα & κουκούλα για να αντέξει το χρώμα χρόνια!

Πλύσιμο, γυάλισμα, κέρωμα & κουκούλα για να αντέξει το χρώμα χρόνια!
Η φθορά δεν είναι ορατή πάντα οπότε το μικροσκόπιο μας δίνει μια πιο καλή απεικόνιση: δείτε κατά σειρά στις φωτογραφίες τι εικόνα εμφανίζει η νέα βαφή, μια ελαφρώς ταλαιπωρημένη βαφή και τέλος πώς δεί

Η φθορά δεν είναι ορατή πάντα οπότε το μικροσκόπιο μας δίνει μια πιο καλή απεικόνιση: δείτε κατά σειρά στις φωτογραφίες τι εικόνα εμφανίζει η νέα βαφή, μια ελαφρώς ταλαιπωρημένη βαφή και τέλος πώς δείχνει ένα πολύ φθαρμένο και γδαρμένο αμάξωμα.

Η φθορά δεν είναι ορατή πάντα οπότε το μικροσκόπιο μας δίνει μια πιο καλή απεικόνιση: δείτε κατά σειρά στις φωτογραφίες τι εικόνα εμφανίζει η νέα βαφή, μια ελαφρώς ταλαιπωρημένη βαφή και τέλος πώς δεί

Η φθορά δεν είναι ορατή πάντα οπότε το μικροσκόπιο μας δίνει μια πιο καλή απεικόνιση: δείτε κατά σειρά στις φωτογραφίες τι εικόνα εμφανίζει η νέα βαφή, μια ελαφρώς ταλαιπωρημένη βαφή και τέλος πώς δείχνει ένα πολύ φθαρμένο και γδαρμένο αμάξωμα.