Πρέπει να προσπεράσεις; Ξέρεις πως να το κάνεις σωστά;

Πρέπει να προσπεράσεις; Ξέρεις πως να το κάνεις σωστά;
Πρέπει να προσπεράσεις; Ξέρεις πως να το κάνεις σωστά;
Πρέπει να προσπεράσεις; Ξέρεις πως να το κάνεις σωστά;