Αξίζει σήμερα το Navi όταν έχεις το κινητό;

Εσύ χρησιμοποιείς τους χάρτες του αυτοκινήτου ή συνεχίζεις να κάνεις τη δουλειά σου με το κινητό;

Εσύ χρησιμοποιείς τους χάρτες του αυτοκινήτου ή συνεχίζεις να κάνεις τη δουλειά σου με το κινητό;