Έξοδα μετά την αγορά. Πόσο σημαντικά είναι;

Ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, κόστος service και καυσίμου και τόσα άλλα έξοδα που έρχονται μετά την αγορά.