Μπορείς να ξεχωρίσεις έναν κινητήρα από τον ήχο;

Μπορείς να ξεχωρίσεις έναν κινητήρα από τον ήχο;
Μπορείς να ξεχωρίσεις έναν κινητήρα από τον ήχο;