Ξέρεις τι σημαίνει «PDK» στα μοντέλα της Porsche;

Ξέρεις τι σημαίνει «PDK» στα μοντέλα της Porsche;
Tα κιβώτια PDK αντικατέστησαν τα πιο «παραδοσιακά» Tiptronic σε όλη την γκάμα της Porsche όταν λανσαρίστηκαν το 2007.

Tα κιβώτια PDK αντικατέστησαν τα πιο «παραδοσιακά» Tiptronic σε όλη την γκάμα της Porsche όταν λανσαρίστηκαν το 2007.

Ξέρεις τι σημαίνει «PDK» στα μοντέλα της Porsche;