Πρωτότυπο της Cayenne με νέα εξάτμιση

Οι πραγματικές απολήξεις δεν είναι τέσσερις αλλά δύο.

Οι πραγματικές απολήξεις δεν είναι τέσσερις αλλά δύο.