Σε δοκιμές το Q4 E-Tron

Το Q4 E-Tron παραγωγής θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα Q3 και Q5.