Οι πραγματικές μετρήσεις 0-100 σε πάνω απο 330 μοντέλα

Οι  πραγματικές μετρήσεις 0-100 σε πάνω απο 330 μοντέλα
Οι μετρήσεις του AutoΤρίτη πραγματοποιούνται με δορυφορικά όργανα ακριβείας VBOX, της Racelogic.

Οι μετρήσεις του AutoΤρίτη πραγματοποιούνται με δορυφορικά όργανα ακριβείας VBOX, της Racelogic.