Οι πραγματικές μετρήσεις 0-100 σε πάνω απο 330 μοντέλα