Γιατί οι Έλληνες συνεχίζουν να οδηγούν με το κινητό στο χέρι;

Γιατί οι Έλληνες συνεχίζουν να οδηγούν με το κινητό στο χέρι;
Γιατί οι Έλληνες συνεχίζουν να οδηγούν με το κινητό στο χέρι;