Γιατί οι Έλληνες συνεχίζουν να οδηγούν με το κινητό στο χέρι;