Το vintage λογότυπο της Mustang Mach 1

Tο εκσυγχρονισμένο λογότυπο βρίσκεται σε πολλά σημεία της Mustang Mach 1.