Αναβιώνει το Berkeley Bandit

To ψηφιακό σχέδιο για το μοντέρνο Bandit.