Τι αυτοκίνητο έχεις και δεν βρίσκεις λόγο να το αλλάξεις με καινούργιο;

Τι αυτοκίνητο έχεις και δεν βρίσκεις λόγο να το αλλάξεις με καινούργιο;