Δοκιμή: Mercedes GLA PHEV

Από τη λειτουργία της GLA 250 e ουσιαστικά το μόνο που ενοχλεί είναι το μούγκρισμα του κινητήρα στις υψηλές στροφές.

Από τη λειτουργία της GLA 250 e ουσιαστικά το μόνο που ενοχλεί είναι το μούγκρισμα του κινητήρα στις υψηλές στροφές.