Με πόσα «έστριψε» το νέο Audi A3 στο Εlk Τest;

Με πόσα «έστριψε» το νέο Audi A3 στο Εlk Τest;
Το πλαίσιο δείχνει από την αρχή την προθυμία του με άμεση απόκριση στις εντολές από τον οδηγό.

Το πλαίσιο δείχνει από την αρχή την προθυμία του με άμεση απόκριση στις εντολές από τον οδηγό.

Με πόσα «έστριψε» το νέο Audi A3 στο Εlk Τest;