Τα top 5 οικογενειακά SUV σε απόσταση από το έδαφος

Τα top 5 οικογενειακά SUV σε απόσταση από το έδαφος
Τα top 5 οικογενειακά SUV σε απόσταση από το έδαφος
Οι συμβατικές εκδόσεις Jeep 
Compass έχουν «αέρα» 198 χιλιοστών, ενώ τα PHEV μοντέλα 201 χιλιοστά.

Οι συμβατικές εκδόσεις Jeep Compass έχουν «αέρα» 198 χιλιοστών, ενώ τα PHEV μοντέλα 201 χιλιοστά.