Σε βενζίνη, diesel, Plug-in και ηλεκτρικό το νέο Peugeot 308;

Ψηφιακά σχέδια για το νέο Peugeot 308 που δημοσιεύτηκαν στo Αutoexpress.