Εσένα είναι ακόμη το τριάκτινο το αγαπημένο σου τιμόνι;

Εσένα είναι ακόμη το τριάκτινο το αγαπημένο σου τιμόνι;