Ούτε turbo, ούτε diesel. Πως το C-ΗR «πετάει» στις πωλήσεις;

Ούτε turbo, ούτε diesel. Πως το C-ΗR «πετάει» στις πωλήσεις;