Διαλέγεις μεταχειρισμένο με βάση την ηλικία ή τα χιλιόμετρα;

Διαλέγεις μεταχειρισμένο με βάση την ηλικία ή τα χιλιόμετρα;