Γαλλική μάχη στις 19.000: 2008 για επιδόσεις ή Captur για «περιπέτεια»

Γαλλική μάχη στις 19.000: 2008 για επιδόσεις ή Captur για «περιπέτεια»
Γαλλική μάχη στις 19.000: 2008 για επιδόσεις ή Captur για «περιπέτεια»
Γαλλική μάχη στις 19.000: 2008 για επιδόσεις ή Captur για «περιπέτεια»