Χιλιάδες Έλληνες «φωνάζουν»: STOP στην παράνομη χρήση της ΛΕΑ!

Χιλιάδες Έλληνες «φωνάζουν»: STOP στην παράνομη χρήση της ΛΕΑ!
Έρευνα της γαλλικής εταιρείας ΙPSOS το 2019 για την συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών έδειξε πως το 27%, δηλαδή παραπάνω από 1 στους 4 οδηγούς, δε διστάζει να κινηθεί να στην ΛΕΑ, εάν θεωρήσει πως απλά θ

Έρευνα της γαλλικής εταιρείας ΙPSOS το 2019 για την συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών έδειξε πως το 27%, δηλαδή παραπάνω από 1 στους 4 οδηγούς, δε διστάζει να κινηθεί να στην ΛΕΑ, εάν θεωρήσει πως απλά θα γλιτώσει χρόνο!

Μπλοκαρισμένη η ΛΕΑ και το Πυροσβεστικό όχημα «παλεύει» να περάσει.

Μπλοκαρισμένη η ΛΕΑ και το Πυροσβεστικό όχημα «παλεύει» να περάσει.